Lọc sản phẩm

Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa

BA-88A

BA-88A

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa Bán Tự Động
BS-200

BS-200

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Tự Động
BS-200E

BS-200E

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa
BS-230

BS-230

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa
BS-240

BS-240

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa
BS-240E

BS-240E

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa
BS-360E

BS-360E

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa
BS-380

BS-380

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động
BS-480

BS-480

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động
BS-600

BS-600

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động
BS-800

BS-800

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động
BS-800M

BS-800M

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa