Lọc sản phẩm

THIẾT BỊ - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm xét nghiệm In-Vitro-Diagnostic của Mindray, bao gồm máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm hoá học, máy xét nghiệm nước tiểu và máy HPLC, thuốc thử và các phụ kiện khác.