Lọc sản phẩm

THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN & HỒI SỨC CẤP CỨU

Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị theo dõi bệnh nhân & hồi sức cấp cứu (Patient Monitoring & Life Support). Các thiết bị PMLS bao gồm các giải pháp HD OR/ICU, dòng BeneView, dòng iPM, dòng iMEC, dòng MEC, thiết bị theo dõi từ xa..