Lọc sản phẩm

Máy Xét Nghiệm Huyết Học

BC-20S

BC-20S

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BS-30S

BS-30S

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-2800

BC-2800

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-3000 Plus

BC-3000 Plus

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-3600

BC-3600

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-5000

BC-5000

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-5300

BC-5300

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-5380

BC-5380

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động
BC-6200

BC-6200

Nhà sản xuất: MINDRAY
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động