Lọc sản phẩm

Siêu Âm Xe Đẩy

DC_30

DC_30

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm chẩn đoán
DC-40

DC-40

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm chẩn đoán
DC-60

DC-60

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Doppler màu
DC-60 Pro

DC-60 Pro

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm chẩn đoán
DC-60 EXP

DC-60 EXP

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Doppler màu X-Insight
DC-70

DC-70

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Doppler màu X-Insight
DC-80

DC-80

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Dopler màu X-Insight
Resona 6

Resona 6

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Doppler màu
Resona 7

Resona 7

Nhà sản xuất: NONE
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Siêu âm Doppler màu